Ολοκληρωμένα Έργα

Η next level με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της, έχει αναπτύξει και εφαρμόζει σε όλα τα έργα της ολοκληρωμένες λύσεις για να καλύψει κάθε ανάγκη νέας κατασκευής, μερικής ή ολικής ανακαίνισης ενός κτιρίου.

Σε νέα κτίρια προηγείται η έρευνα και μελέτη πριν την πρόταση κατασκευής. Με βάση πάντα τις ανάγκες του πελάτη ακολουθεί η κοστολόγηση, η επιλογή των υλικών, ο χρονικός προγραμματισμός και η έκδοση όλων των απαιτούμενων αδειών για την εκπόνηση του έργου. Στο στάδιο της κατασκευής η επίβλεψη γίνεται από τους μηχανικούς της εταιρίας.

Σε υφιστάμενα κτίρια ή οικίες αφού προηγηθεί η αποτύπωση της παρούσας κατάστασης γίνεται ο σχεδιασμός της πρότασης ανακαίνισης με βάση τις ανάγκες του πελάτη και στην συνέχεια η κοστολόγηση. Η επιλογή των υλικών και η μετέπειτα εφαρμογή τους στο στάδιο της κατασκευής γίνεται υπό την επίβλεψη των μηχανικών της εταιρίας.

Η next level έχει εκτελέσει έργα όπως μεταλλικά κτίρια γραφείων, κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου, ολικές ή μερικές ανακαινίσεις γραφείων, καταστημάτων, χώρων εργασίας και οικιών – διαμερισμάτων με ΄΄ το κλειδί στο χέρι ΄΄ αναλαμβάνοντας όλες τις διαδικασίες από το σχεδιασμό μέχρι την κατασκευή. Αυτό που επιτυγχάνουμε είναι με το μικρότερο δυνατό κόστος και σε σύντομο χρονικό διάστημα, ένα κτίριο - σπίτι αναβαθμισμένο ενεργειακά, αισθητικά, με μεγαλύτερη αξία και χρόνο ζωής, που καλύπτει πλήρως τις ανάγκες των ενοίκων του.