Ολοκληρωμένα Έργα

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Η Next Level με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της, έχει αναπτύξει και εφαρμόζει σε όλα τα έργα της ολοκληρωμένες λύσεις για να καλύψει κάθε ανάγκη νέας κατασκευής, μερικής ή ολικής ανακαίνισης ενός κτιρίου.

Σε νέα κτίρια προηγείται η έρευνα και μελέτη πριν την πρόταση κατασκευής. Με βάση πάντα τις ανάγκες του πελάτη ακολουθεί η κοστολόγηση, η επιλογή των υλικών, ο χρονικός προγραμματισμός και η έκδοση όλων των απαιτούμενων αδειών για την εκπόνηση του έργου. Στο στάδιο της κατασκευής η επίβλεψη γίνεται από τους μηχανικούς της εταιρίας.

Σε υφιστάμενα κτίρια ή οικίες αφού προηγηθεί η αποτύπωση της παρούσας κατάστασης γίνεται ο σχεδιασμός της πρότασης ανακαίνισης με βάση τις ανάγκες του πελάτη και στην συνέχεια η κοστολόγηση. Η επιλογή των υλικών και η μετέπειτα εφαρμογή τους στο στάδιο της κατασκευής γίνεται υπό την επίβλεψη των μηχανικών της εταιρίας.

Η Next Level έχει εκτελέσει έργα όπως μεταλλικά κτίρια γραφείων, κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου, ολικές ή μερικές ανακαινίσεις γραφείων, καταστημάτων, χώρων εργασίας και οικιών – διαμερισμάτων με "το κλειδί στο χέρι" αναλαμβάνοντας όλες τις διαδικασίες από το σχεδιασμό μέχρι την κατασκευή. Αυτό που επιτυγχάνουμε είναι με το μικρότερο δυνατό κόστος και σε σύντομο χρονικό διάστημα, ένα κτίριο - σπίτι αναβαθμισμένο ενεργειακά, αισθητικά, με μεγαλύτερη αξία και χρόνο ζωής, που καλύπτει πλήρως τις ανάγκες των ενοίκων του.

Ριζική ανακαίνιση διαμερίσματος Γαμβέττα 41-43, Θεσσαλονίκη

ΕΡΓΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Τα τελευταία δύο έτη (2017-2018) η εταιρία Next Level ολοκλήρωσε τις κατασκευαστικές εργασίες που είχε αναλάβει σε ξενοδοχειακές μονάδες στην περιοχή της Χαλκιδικής. Πιο συγκεκριμένα περατώθηκαν οι εργασίες που αφορούσαν στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις περιβάλλοντος χώρου (δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης κτιρίων, δίκτυα πλήρωσης, αποχέτευσης και εξαερισμού πισινών, δίκτυα άρδευσης, δίκτυα όμβριων υδάτων καθώς και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις περιβάλλοντος χώρου και εξωτερικού φωτισμού) στα Ξενοδοχεία 5* Lagoon Queen και Lagoon Palace στην περιοχή Καλύβες Χαλκιδικής. Στα έργα αυτά η εταιρία Next Level κατασκεύασε και τις εγκαταστάσεις των λεβητοστασίων και του Υποσταθμού.

Επίσης, κατά τη διάρκεια του 2018 ολοκληρώθηκαν και οι εργασίες στην ξενοδοχειακή μονάδα Mirabilia Boutique στην περιοχή της Κρυοπηγής Χαλκιδικής όπου η εταιρία Next Level ανέλαβε την πλήρη αποπεράτωση σε υφιστάμενη μεταλλική κατασκευή κτιρίου δυναμικότητας 16 κλινών με βοηθητικές εγκαταστάσεις. Το έργο αυτό μελετήθηκε και κατασκευάστηκε από την εταιρία Next Level με γνώμονα την λειτουργικότητα σε συνδυασμό με την εξοικονόμηση ενέργειας.

 • Ξενοδοχείο Blue Lagoon Queen, Καλύβες Χαλκιδικής

 • Ξενοδοχείο Blue Lagoon Palace, Καλύβες Χαλκιδικής

 • Ξενοδοχείο Mirabilia Boutique, Κρυοπηγή Χαλκιδικής

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΚΑΙ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ/ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΕ ΔΩΜΑ

Την τελευταία πενταετία (2013-2018) η εταιρεία Next Level έχει δραστηριοποιηθεί ιδιαίτερα με το Πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον. Στα πλαίσια του Προγράμματος, μεταξύ άλλων εργασιών περιλαμβάνονται οι μονώσεις των κτιρίων.

Ειδικότερα ανέλαβε και αποπεράτωσε πληθώρα έργων, τοποθετώντας εξωτερική θερμοπρόσοψη, δηλ. θερμομόνωση στα εξωτερικά δομικά στοιχεία κελύφους σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα (τοιχοποιίες, φέρων οργανισμός) τύπου εξηλασμένης πολυστερίνης, καθώς και τοποθέτηση υγρομόνωσης και θερμομόνωσης σε δώματα κτιρίων.

Τα υλικά και τα συστήματα που χρησιμοποιούνται στις παρεμβάσεις φέρουν ενεργειακή πιστοποίηση, καθώς επίσης τα δομικά υλικά και τα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα για τα οποία υφίσταται σχετική υποχρέωση από την κείμενη νομοθεσία, φέρουν σήμανση CE. Είναι επιλέξιμα και σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα τεχνικά και ενεργειακά χαρακτηριστικά των δομικών υλικών και των συστημάτων που απαιτήθηκαν από τον ενεργειακό επιθεωρητή στην υποβεβλημένη περιγραφή των προτάσεων που έγινε με την 1η ενεργειακή επιθεώρηση , προκειμένου να υπολογισθεί το ενεργειακό αποτέλεσμα και ο έλεγχος ικανοποίησης των απαιτήσεων του προγράμματος.

Ακολούθως παρατίθενται κάποια ενδεικτικά έργα που έχουμε εκτελέσει:

 • Οικοδομή Γ.Παπανδρέου 62

 • Οικοδομή Αγ.Μαρίνης 71, Α.Τούμπα Θεσσαλονίκη

 • Μονοκατοικία 1η Πάροδος Δημησιάνου Κέρκυρα

 • Διαμέρισμα Γ.Αγγέλου 18 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη

 • Μονοκατοικία Μεταγγίτσι Χαλκιδικής

 • Μονοκατοικία Κοπανός Νάουσα

 • Διαμέρισμα Κεσίδη 4 Θέρμη

 • Διαμέρισμα Υακίνθου 8 Καβάλα

 • Διαμέρισμα Αμύνταιου 4 Θεσσαλονίκη

 • Διαμέρισμα Ιθάκης 53, Α.Ηλιούπολη

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ/ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Η Next Level ασχολείται με τις αναβαθμίσεις συστημάτων ψύξης/θέρμανσης οι οποίες περιλαμβάνουν:

 1. Σύστημα καυστήρα Λέβητα Πετρελαίου
 2. Σύστημα καυστήρα Λέβητα Φυσικού Αερίου Υγραερίου
 3. Σύστημα Α/Θ (Θέρμανσης/Ψύξης)
 4. Σύστημα γεωθερμικής αντλίας θερμότητας
 5. Σύστημα συμπαραγωγής Φ.Α. (ΣΗΘΥΑ)
 6. Σύστημα λέβητα βιομάζας πελλέτας ξύλου/ Ενεργειακό τζάκι
 7. Αντλίες θερμότητας αέρα – αέρα διαιρούμενου τύπου (split) για θέρμανση/ψύξη χώρου – κλιματιστικά.
 8. Διατάξεις αυτομάτου ελέγχου λειτουργίας συστήματος θέρμανσης – θερμοστατικές κεφαλές.

Οι υπηρεσίες που παρέχει η Next Level είναι υψηλού επιπέδου, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις στην αναβάθμιση των συστημάτων ψύξης/θέρμανσης στοχεύοντας να εδραιώσει την οικονομία στην θέρμανση και την ψύξη. Αναλαμβάνουμε πλήρως όλη τη διαδικασία με υπευθυνότητα, από την μελέτη, την κατασκευή, την προμήθεια και ότι απαιτείται ως την εγκατάσταση, την έναρξη λειτουργίας των συστημάτων και την παράδοση του έργου. Όλα τα υλικά που απαιτούνται: Μονάδες, παρελκόμενα, σωλήνες, υλικά, μικροϋλικά, αυτοματισμοί, εξοπλισμός ασφαλείας και ελέγχου είναι υψηλής ποιότητας και πληρούν όλες τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαθέτουν πιστοποίηση CE. Στην συνέχεια παρατίθενται μερικά χαρακτηριστικά έργα που έχουμε εκτελέσει.

Οικοδομή Μυκόνου 9 Κ.Τούμπα Θεσσαλονίκη

Διαμέρισμα στην Α’ πάροδο Καραμήτσου 3, Νάουσα

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ – ΕΞΩΤ. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ή ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ (ΤΕΝΤΕΣ)

Η Next Level ασχολείται με εργασίες αντικατάστασης κουφωμάτων & εξωτερικών προστατευτικών φύλλων, καθώς και με την τοποθέτηση λοιπών σταθερών ή κινητών συστημάτων σκίασης, οι οποίες περιλαμβάνουν:

 1. Πλαίσια αλουμινίου με υαλοπίνακα- Παράθυρα και Εξωστόθυρες
 2. Πλαίσια ξύλου με υαλοπίνακα – Παράθυρα και Εξωστόθυρες
 3. Πλαίσια PVC με υαλοπίνακα – Παράθυρα και Εξωστόθυρες
 4. Μόνο υαλοπίνακες (Χωρίς αντικατάσταση πλαισίου)
 5. Εξωτερικά προστατευτικά φύλλα (σύστημα Κουτί–Ρολό, ή Εξώφυλλο)
 6. Λοιπά σταθερά ή κινητά συστήματα σκίασης (τέντες)

Παρακάτω ακολουθούν ενδεικτικά έργα που έχουμε υλοποιήσει

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ & ΡΟΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ-ΤΕΝΤΕΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ου ΟΡΟΦΟΥ ΕΛΙΚΩΝΟΣ 11 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ