Άδεια Μικρής Κλίμακας – Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας

Άδεια Μικρής Κλίμακας – Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας

Πότε χρειάζεται Άδεια Μικρής Κλίμακας ;

Είναι γενικά γνωστό ότι οποιαδήποτε εργασία πραγματοποιείται, πρέπει να γνωστοποιείται στην αρμόδια πολεοδομία, είτε είναι μια μεγάλη βιομηχανία, είτε ένα απλό βάψιμο ενός τοίχου. Στη συνέχεια γίνεται κοινοποίηση σε άλλες δημόσιες αρχές όπως ΙΚΑ, Αστυνομία κτλ.

adeia

Το κράτος έχει κατηγοριοποιήσει τις εργασίες, ώστε

 1. Εργασίες κατασκευής εξ αρχής (γενικά) να θέλουν άδεια δόμησης δηλαδή κανονική οικοδομική άδεια με όλες τις απαραίτητες μελέτες.
 2. Μικρής έκτασης εργασίες  χρειάζονται άδεια μικρής κλίμακας
 3. Έγγραφη ενημέρωση της πολεοδομίας, προ 48 ωρών, για ιδιαιτέρως μικρές εργασίες χωρίς να χρειάζεται μικρής κλίμακας άδεια.

Η πρώτη περίπτωση είναι γενική και αφορά όλες τις κατασκευές που γνωρίζουμε και μπορούμε να φανταστούμε και δεν περιλαμβάνονται στη δεύτερη ή την Τρίτη κατηγορία.
Η τρίτη κατηγορία, όταν δε χρειάζεται η έκδοση καμίας άδειας, απλά μια ενημέρωση στην πολεοδομία, αφορά σύμφωνα με το νόμο συγκεκριμένα: μικρής έκτασης εσωτερικές επισκευές ή διασκευές που δε μεταβάλλουν τη στατικότητα, εργασίες προγράμματος «εξοικονομώ κατ’ οίκον», εξωτερικοί χρωματισμοί ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων χωρίς ικριώματα, αντικατάσταση κουφωμάτων, συντήρηση ή επισκευή εγκαταστάσεων, αγωγών και στεγών, τοποθέτηση κλιματιστικών, επίτοιχων λεβήτων φυσικού αερίου και ηλιακών θερμοσιφώνων και τέλος μικρές διαμορφώσεις του εδάφους (συν – πλην 80εκ.), με την προϋπόθεση σε όλα τα παραπάνω ότι δε γίνεται χρήση σκαλωσιών – ικριωμάτων.
Στη δεύτερη περίπτωση, για την έκδοση «Έγκρισης Εργασιών Μικρής Κλίμακας» (Ε.Ε.Μ.Κ) η αλλιώς άδεια μικρής κλίμακας που έχει αντικαταστήσει την παλιά άδεια εργασιών μικρής κλίμακας, αφορά τις παρακάτω και μόνο συγκεκριμένες εργασίες:

 • Κοπή δένδρων
 • Δοκιμαστικές τομές εδάφους για αρχαιολογία
 • Τοποθέτηση προκάτ κατοικιών (για ειδικές ομάδες πληθυσμού)
 • Ιδιωτικές αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσματα τους
 • Ιδιωτικές γεωτρήσεις
 • Πέρκολες
 • Εργασίες γεωτεχνικής έρευνας (χωρίς αντιστήριξη)
 • Εγκατάσταση μη μόνιμων κατασκευών
 • Εγκατάσταση ανελκυστήρα
 • Δεξαμενή νερού (ως 50τ.μ)
 • Υπόγειοι σταθμοί φυσικού αερίου
 • Τοποθέτηση σκαλωσιών και ικριωμάτων – όλες οι εργασίες της τρίτης κατηγορίας αν και εφόσον απαιτούν ικριώματα
 • Για εργοταξιακά κτίσματα
 • Όδευσης καλωδίων και προκατασκευασμένων δεξαμενών αερίου καυσίμου εντός οικοπέδων πρατηρίων καυσίμων
 • Επενδύσεις όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασμάτων
 • Τοποθέτηση κεραιών
 • Εσωτερικές διαρρυθμίσεις
 • Κατασκευή φυτεμένων δωμάτων και επιφανειών
 • Κατασκευές τοίχων από πέτρα ως ύψος 1,00μ
 • Κατασκευή λιθόκτιστης αποθήκης μέχρι 15μ2 και ύψος 3,00μ
 • Κατασκευή bbq, εστιών, φούρνων, τζακιών
 • Αντικατάσταση στέγης, στις ίδιες διαστάσεις χωρίς αύξηση στο ύψος και στον όγκο του κτιρίου.

Οι Ε.Ε.Μ.Κ – (άδειες / αδεια μικρης κλιμακας) γενικά εκδίδονται σε ταχύ χρονικό διάστημα.