Εξοικονομώ κατ’ Οίκον Το πρόγραμμα εξ΄ οικονομώ κατ οίκον είναι ένα συγχρηματοδοτούμενο - επιδοτούμενο πρόγραμμα που αποσκοπεί στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών της χώρας μας. Με τον τρόπο αυτό τα κτίρια που εντάσσονται στο πρόγραμμα επιτυγχάνουν μείωση της ενέργειας που καταναλώνουν, μείωση του ενεργειακού κόστους (λιγότερη καύσιμη ύλη), αύξηση του χρόνου ζωής του ακινήτου, αύξηση της αξίας του ακινήτου, αισθητική βελτίωση της όψης του και καλύτερη ποιότητα ζωής για τους ένοικους του κτιρίου. Η next level έχοντας ήδη αναβαθμίσει ενεργειακά δεκάδες οικίες στα πλαίσια του προγράμματος εξ οικονομώ κατ οίκον, αναλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένου και της έκδοσης – διακίνησης του τραπεζικού φακέλου, με σκοπό να απαλλάξει τους πελάτες της από περιττές και χρονοβόρες ενέργειες. Αφού ελεγθεί και αποτυπωθεί η υπάρχουσα κατάσταση στη συνέχεια και με βάση πάντα τις ανάγκες του πελάτη γίνεται η πρόταση για τις αναγκαίες παρεμβάσεις ώστε η οικία να αναβαθμιστεί ενεργειακά. Στο στάδιο της κατασκευής, η επιλογή πιστοποιημένων υλικών σε συνδυασμό με τα εξειδικευμένα συνεργεία της εταιρίας εξασφαλίζουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, σε σύντομο χρονικό διάστημα και με την μικρότερη δυνατή όχληση για τον πελάτη και τους οικείους του. Ποιες κατοικίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν; Ποιες κατοικίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν; Επιλέξιμες κατοικίες είναι το σύνολο των μονοκατοικιών, πολυκατοικιών και μεμονωμένων διαμερισμάτων (χωρίς επιπλέον προϋπόθεση) που ικανοποιούν αποκλειστικά τα ακόλουθα κριτήρια: Βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.100 €/τ.μ. Έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό ιδιοκτησιών ανά πολίτη, ενώ στις πολυκατοικίες όσοι από τους ιδιοκτήτες δεν επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν με ίδια κεφάλαια. Επίσης, εντάσσονται κενά διαμερίσματα που κατοικούνταν εντός των τελευταίων τριών ετών. Ποιός μπορεί να ενταχθεί στο Πρόγραμμα – Με ποια κίνητρα; Ποιός μπορεί να ενταχθεί στο Πρόγραμμα – Με ποια κίνητρα;  Κατηγορία ωφελούμενων  Α1 Α2  Α3  Ατομικό εισόδημα  Α.Ε.≤12.000€  12.000€≤Α.Ε.≤40.000€  40.000€≤Α.Ε.≤60.000€  Οικογενειακό εισόδημα  Ο.Ε.≤20.000€  20.000€≤Ο.Ε.≤60.000€  60.000€≤Ο.Ε.≤80.000€  Κίνητρο 70% επιχορήγηση 30% Άτοκο Δάνειο (επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31.12.2015)   35% Επιχορήγηση 65% Άτοκο Δάνειο (επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31.12.2015)   15% Επιχορήγηση 85% Άτοκο Δάνειο (επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31.12.2015)   Προβλέπεται δυνατότητα λήψης 4/5/6ετούς δανείου, με ή χωρίς εγγυητή, χωρίς προσημείωση ακινήτου, δυνατότητα άμεσης αποπληρωμής του δανείου χωρίς επιβαρύνσεις, καθώς και εξόφληση των προμηθευτών/ αναδόχων μέσω της τράπεζας χωρίς την εμπλοκή του πολίτη. Με την υπαγωγή στο πρόγραμμα παρέχεται προκαταβολή 30% του προϋπολογισμού της αίτησης. Για την ένταξη στο Πρόγραμμα απαιτείται η διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων (πριν και μετά τις παρεμβάσεις), το κόστος των οποίων καλύπτεται κατά 100% από το Πρόγραμμα, μετά την επιτυχή υλοποίηση του έργου. Επιπλέον, καλύπτεται δαπάνη για αμοιβή συμβούλου έργου, έως 250€ χωρίς Φ.Π.Α. Για ποιες εργασίες μπορώ να χρηματοδοτηθώ; Για ποιες εργασίες μπορώ να χρηματοδοτηθώ; Η εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται από τις παρεμβάσεις του προγράμματος πρέπει να αντιστοιχεί σε αναβάθμιση μιας ενεργειακής κατηγορίας ή στο 30% της ενεργειακής κατανάλωσης του κτιρίου αναφοράς. Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις αφορούν σε: Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτής (συμπεριλαμβάνονται πρόσθετες εργασίες όπως αποξηλώσεις και αποκομιδή, επεμβάσεις στη στέγη πχ. αντικατάσταση κεραμιδιών, κτλ). Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης (συμπ. εξώπορτα κτιρίου, κουφώματα κλιμακοστασίου, παντζούρια, ρολά, τέντες, κτλ). Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης (συμπ. αντικατάσταση εξοπλισμού του λεβητοστασίου και του δικτύου διανομής, τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα, συστήματα ελέγχου και αυτονομίας θέρμανσης κτλ). Για την υλοποίηση των παρεμβάσεων δεν απαιτείται αδειοδότηση, ούτε καν έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, εκτός πολύ ειδικών περιπτώσεων. Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός των παρεμβάσεων, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (που αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το Πρόγραμμα) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15.000€ ανά ιδιοκτησία. Βήματα για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα Βήματα για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα 1.    Προέγκριση δανείου (υποκατάστημα τράπεζας) δικαιολογητικά - πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση δικαιολογητικά.2.    Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών.3.    Υπαγωγή αίτησης ενδιαφερόμενου- υπογραφή δανειακής Σύμβασης- εκταμίευση προκαταβολής.4.    Υλοποίηση Παρεμβάσεων - δεύτερη Ενεργειακή Επιθεώρηση. 5.    Προσκόμιση δικαιολογητικών -εκταμίευση λοιπού δανείου και επιχορήγησης.Η ένταξη στο πρόγραμμα είναι μία συνεχής διαδικασία έως την εξάντληση των πόρων ανά περιφέρεια.